1. Dostawy produktów są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskie oraz Niemiec.

2. Zakupione produkty dostarczane są naszym transportem lub wyspecjalizowaną firmą transportową.

3. Koszt dostawy zamówionych towarów jest zależny od ich ilości oraz specyfikacji. Koszt ten naliczony jest po dodaniu produktów do koszyka.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi około 21 dni roboczych. Czas realizacji każdego produktu jest określony w ofercie dotyczącej każdego produktu.

5. W przypadku dostawy produktu naszym transportem, informujemy Klienta telefonicznie o przybliżonych godzinach dostawy, w dniu poprzedzającym doręczenie. Podane godziny są szacunkowe, więc mogą się różnić w następstwie wystąpienia zdarzeń losowych, które są niezależne od naszej firmy, tj. warunki pogodowe, korki na drodze. Bezpośrednio w dniu doręczenia przed przyjazdem kierowca informuje telefonicznie Klienta o dokładnym czasie doręczenia (około 30 minut wcześniej).

6. Odbiór przesyłki doręczonej przez przewoźnika wymaga pisemnego poświadczenia. Prawo własności produktu, uprawnienia oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem a także użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty albo uszkodzenia przechodzi na Klienta, będącego Konsumentem, w momencie wydania produktu.

7. Kierowcy jeżdżą w pojedynkę a ponadto nie mają obowiązku pomocy we wniesieniu mebli – jest to ich sprawa indywidualna. Jest to paczka duża gabarytowo i kierowcy mają wybór.

8. Nie obsługujemy życzeń klientów w zakresie godzin dostaw.

9. W związku z podaniem złego numeru telefonu, zamówienie jest wstrzymane do czasu kontaktu klienta lub odpowiedz na naszego maila z prośbą o prawidłowy numer kontaktowy.