W przypadku spostrzeżenia fabrycznej usterki, reklamację złożyć należy na adres e-mailowy: mebleares@interia.pl

Zaleca się zawarcie w opisie reklamacji największej informacji oraz okoliczności dotyczących bezpośrednio przedmiotu reklamacji, zwłaszcza rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości a także danych kontaktowych – uprości to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje bezzwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni.

Towar po naprawie wysyłany jest na koszt sprzedającego. W razie braku możliwości usunięcia wady produkt wymieniony zostanie na nowy, a w razie gdy jest już on niedostępny sprzedający zwróci pieniądze.

W czasie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność produktu z umową reklamacji nie podlegają wady będące rezultatem nieprawidłowego użytkowania produktu przez kupującego.