Zgłoszenie reklamacji zostało przyjęte.

W Twojej skrzynce e-mail powinno znajdować się potwierdzenie złożenia reklamacji.